máy xúc lật
máy xúc đào
máy san gạt
máy lu rung
Ôtô mỏ
Phụ tùng
Tải trọng định mức 5400 Kg
Dung tích gầu 4.2 m3
Công suất 162Kw
Tải trọng định mức 3500 Kg
Dung tích gầu 2,3 m3
Công suất 105 Kw
Dung tích gầu 0,21 m3
Khối lượng vận hành 6050 Kg
Công suất 38,3 Kw
Động cơ 4TNV98
Tải trọng định mức 33000 Kg
Khối lượng vận hành 36000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 30000 Kg
Khối lượng vận hành 33000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 26000 Kg
Khối lượng vận hành 30000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 18000 Kg
Khối lượng vận hành 24000 Kg
Công suất 162 Kw
Tải trọng định mức 5000 Kg
Dung tích gầu 2,8 m3
Khối lượng vận hành 18000 Kg
Dung tích gầu 0,6 m3
Khối lượng vận hành 13100 Kg
Công suất 114 Kw
Động cơ SD60B
Chiều dài lưỡi gạt 4270mm
Khối lượng vận hành 23000 Kg
Công suất 211 Kw
Tải trọng định mức 2000 Kg
Dung tích gầu 1.0 m3
Khối lượng vận hành 7000 Kg
Tải trọng định mức 3000 Kg
Dung tích gầu 1.8 m3
Khối lượng vận hành 11400 Kg