máy xúc lật
máy xúc đào
máy san gạt
máy lu rung
máy xúc lật mini
Máy xúc lật mini
Phụ tùng
Dung tích gầu 1.2 m3
Khối lượng vận hành 4550 Kg
Động cơ Quanchai 76 Kw
Dung tích gầu 0.9 m3
Khối lượng vận hành 4050 Kg
Động cơ Quanchai 60 Kw
Dung tích gầu 0.8 m3
Khối lượng vận hành 3650 Kg
Động cơ Quanchai 60 Kw
Tải trọng định mức 3500 Kg
Dung tích gầu 2,3 m3
Công suất 105 Kw
Tải trọng định mức 4000 Kg
Dung tích gầu 2,5 m3
Công suất 129 Kw
Tải trọng định mức 5400 Kg
Dung tích gầu 4.2 m3
Công suất 162Kw
Tải trọng định mức 3500 Kg
Dung tích gầu 2,3 m3
Công suất 105 Kw
Dung tích gầu 0,21 m3
Khối lượng vận hành 6050 Kg
Công suất 38,3 Kw
Động cơ 4TNV98
Khối lượng vận hành 14000 Kg
Công suất 92 Kw
Lực rung 28 tấn
Tải trọng định mức 33000 Kg
Khối lượng vận hành 36000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 30000 Kg
Khối lượng vận hành 33000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 26000 Kg
Khối lượng vận hành 30000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 18000 Kg
Khối lượng vận hành 24000 Kg
Công suất 162 Kw
Tải trọng định mức 5000 Kg
Dung tích gầu 2,8 m3
Khối lượng vận hành 18000 Kg