máy xúc lật
máy xúc đào
máy san gạt
máy lu rung
Ôtô mỏ
Phụ tùng
Tải trọng định mức 33000 Kg
Khối lượng vận hành 36000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 30000 Kg
Khối lượng vận hành 33000 Kg
Công suất 178 Kw
Tải trọng định mức 26000 Kg
Dung tích gầu 3.0 m3
Khối lượng vận hành 30000 Kg
Tải trọng định mức 18000 Kg
Dung tích gầu 2,5 m3
Khối lượng vận hành 24000 Kg
Tải trọng định mức 5000 Kg
Dung tích gầu 2,8 m3
Khối lượng vận hành 18000 Kg
Dung tích gầu 0,6 m3
Khối lượng vận hành 13100 Kg
Công suất 114 Kw
Động cơ BF6M2012
Chiều dài lưỡi gạt 4270mm
Khối lượng vận hành 23000 Kg
Công suất 211 Kw
Tải trọng định mức 2000 Kg
Dung tích gầu 1.0 m3
Khối lượng vận hành 7000 Kg
Tải trọng định mức 3000 Kg
Dung tích gầu 1.8 m3
Khối lượng vận hành 11400 Kg
Khối lượng vận hành 14000 Kg
Công suất 92 Kw
Lực rung 28 tấn
Chiều dài lưỡi gạt 3660 mm
Khối lượng vận hành 14600 Kg
Công suất 129 Kw
Dung tích gầu 2,9 m3
Khối lượng vận hành 49500 Kg
Công suất 245 Kw
Động cơ Volvo D13